Poster Presentation Schedule
Dec. 2015 - Jan. 2016
 


Fri. Period 2 (M2)

 

Fri. Period 3 (J3)

 

Fri. Period 4 (S7)

Day
Time
Presenter
Day Time
Presenter
Day Time
Presenter

Dec. 25

10:40-10:49
Jeffry
Dec. 25 13:00-13:09
Minoru Dec. 25 14:40-14:49
Mimee

10:49-10:58
Ryutaro   13:09-13:18
Ryohei   14:49-14:58
Yuuta

10:58-11:07
Fumiya
  13:18-13:27
Akihiro   14:58-15:07
Shinichi

11:07-11:16
Takuto
  13:27-13:36
Yuki Y.   15:07-15:16
Yasuha

11:16-11:25
Ryousuke K.
 

13:36-13:45

Asuka   15:16-15:25
Yuka

11:25-11:34
Takurou
  13:45-13:54
Tomoyuki   15:25-15:34
Haruka

11:34-11:43
Yuta Ko.
  13:54-14:03
Tasuku   15:34-15:43
Naoki Yamaz.

11:43-11:52
Takahiro
  14:03-14:12
Hayato   15:43-15:52
Naoki Yamag.

11:52-12:01
Kenkou
  14:12-14:21
Yuki F.   15:52-16:01 Yuuki Y.
  12:01-12:10 Yusuke   14:21-14:30 Takamitsu       

 

Jan. 8

10:40-10:49
Mai
Jan. 8 13:00-13:09
Tetsutaro Jan. 8 14:40-14:49
Makoto

10:49-10:58
Yuki Ko.
  13:09-13:18
Mizuki   14:49-14:58
Fumito

10:58-11:07
Taihei   13:18-13:27
Touga   14:58-15:07
Yuuki M.

11:07-11:16
Masaki K.
  13:27-13:36
Akari   15:07-15:16
Remi

11:16-11:25
Kouhei
 

13:36-13:45

Haruna

  15:16-15:25
Hideki

11:25-11:34
Daisuke
  13:45-13:54
Mariko   15:25-15:34
Koudai

11:34-11:43
 Masahiro
  13:54-14:03
Ryota   15:34-15:43
Yoshiki

11:43-11:52
Masaaki O.
  14:03-14:12
Takaya   15:43-15:52
Kouhei

11:52-12:01
Takamitsu
  14:12-14:21
Ryoma   15:52-16:01 Hirokazu
  12:01-12:10 Hiroki   14:21-14:30 Yusaku       

 

Jan. 22

10:40-10:49
Keisuke
Jan. 22 13:00-13:09
Masataka Jan. 22 14:40-14:49
Shouma

10:49-10:58
Yuta Ka.
  13:09-13:18
Souju   14:49-14:58
Hikaru

10:58-11:07
Yuki Ka.
  13:18-13:27
Yuuki O.   14:58-15:07
Komei

11:07-11:16
Keita
  13:27-13:36
Taishi   15:07-15:16
Raito

11:16-11:25
Shigehiro
 

13:36-13:45

Tatsumi

  15:16-15:25
Shouta

11:25-11:34
Shogo   13:45-13:54
Chisato   15:25-15:34 Takashi

11:34-11:43
Makoto
  13:54-14:03
Ryuya      

11:43-11:52
Ryosuke O.
  14:03-14:12

Kenta

     

11:52-12:01
Satoru            

12:01-12:10 Tatsunori