Poster Presentation Schedule
  Jan. 2018
 


Fri. Period 2 (M2)

 

Fri. Period 3 (J3)

 

Fri. Period 4 (S7)

Day
Time
Presenter
Day Time
Presenter
Day Time
Presenter

Jan. 5

10:40-10:49
Hirokazu
Jan. 5 13:00-13:08
Yuuto Jan. 5 14:40-14:49
Fuuki

10:49-10:58
Daiho
  13:08-13:16
Daisuke
  14:49-14:58
Taiki

10:58-11:07
Shouta
  13:16-13:24
Rine   14:58-15:07
Sei

11:07-11:16
Hiroki  
  13:24-13:32
Tsuneyuki   15:07-15:16
Kenji

11:16-11:25
Shinjiro
 

13:32-13:40

Arata   15:16-15:25
Shinji

11:25-11:34
Tetsuya 
  13:40-13:48
Kentaro   15:25-15:34
Kon

11:34-11:43
Kento 
  13:48-13:56
Yusuke H.
  15:34-15:43
Takuma

11:43-11:52
Takuya   13:56-14:04
Yuuta
  15:43-15:52 Akihisa

11:52-12:01
 Yuuki 
  14:04-14:12 Shusei
 

 

  14:12-14:20 Ryuta
     
14:20-14:28 Yuki


 

 

Jan. 19

10:40-10:49
Hayaki  
Jan. 19 13:00-13:09
Kei Jan. 19
14:40-14:49
Hiroki

10:49-10:58
Kouhei Ku.   13:09-13:18
8 Berger
  14:49-14:58
Koushin

10:58-11:07
Ryo   13:18-13:27
Atsuki   14:58-15:07
Hirokazu

11:07-11:16
Kenta   13:27-13:36
Nanami   15:07-15:16
Kazuaki

11:16-11:25
Tomoya 
 

13:36-13:45

Yusuke S.

  15:16-15:25
Reona

11:25-11:34
Naoki 
  13:45-13:54
Kaho 
  15:25-15:34
Kou

11:34-11:43
  Eri   13:54-14:03
Yoshiki   15:34-15:43
Motoyasu

11:43-11:52
Mikihito 
  14:03-14:12
Hanamichi   15:43-15:52 Yasunobu

11:52-12:01
Shunsuke Ki.   14:12-14:21 Kenichi
 

 

  14:21-14:30 Rei
      

 

Jan. 26

10:40-10:49
Daichi Jan. 26 13:00-13:09
Nahoko Jan. 26 14:40-14:49
Kouhei

10:49-10:58
Kouyou   13:09-13:18
Iori
  14:49-14:58
Satoshi

10:58-11:07
Keiichiro   13:18-13:27
Yuu
  14:58-15:07
Keita

11:07-11:16
Hikaru   13:27-13:36
Kazumasa   15:07-15:16
Haruka

11:16-11:25
Takahiro 
 

13:36-13:45

Enkyo

  15:16-15:25
Keiichiro

11:25-11:34
Katsuyuki   13:45-13:54
Yoshinobu
  15:25-15:34 Michiaki

11:34-11:43
Nana   13:54-14:03
Shunsuke    15:34-15:43  Kentaro

11:43-11:52 Kouhei Ka.   14:03-14:12

Hayato

   15:43-15:52 Toshiyuki 

11:52-12:01 Shunsuke Ka.    14:12-14:21 Masafumi          14:21-14:30 Junpei