Wed. Class Presentation Schedule
Spring 2015

 


Wed. Period 2 (M1)

Wed. Period 3 (M4)

Day

Time

Presenter
 

Time

Presenter

July 8

10:40-10:49
Yuya Okamoto   13:00-13:09 Gaku

10:49-10:58
Daisuke   13:09-13:18
Kazunori

10:58-11:07
Masayuki   13:18-13:27
Ryota Makino

11:07-11:16
Takumi   13:27-13:36
Bhowal

11:16-11:25
Shuhei   13:36-13:45
Masaya

11:25-11:34
Seiya   13:45-13:54
Yutaro

11:34-11:43
Ryo Ebine   13:54-14:03
Izumu

11:43-11:52
Katsutoshi   14:03-14:12
Akane

11:52-12:01
Shota   14:12-14:21
Go
  12:01-12:10 Ryoji   14:21-14:30 Shuma


   
 

July 15

10:40-10:49
Yutaro   13:00-13:09 Masaki

10:49-10:58
Arimasa   13:09-13:18
Junya

10:58-11:07
Aiko   13:18-13:27
Yuki Baba

11:07-11:16
Ryo Ito   13:27-13:36
Ryota Hachiya

11:16-11:25
Sae   13:36-13:45
Nao

11:25-11:34
Ichiro 13:45-13:54
Kosuke

11:34-11:43
Yutaka 13:54-14:03
Takehito

11:43-11:52
Shunsuke 14:03-14:12
Yuki Noda

11:52-12:01
Hikaru Ishizaka 14:12-14:21
Takeru
  12:01-12:10 Hikaru Ishikawa 14:21-14:30  


     

July 22

10:40-10:49
Kana 13:00-13:09 Tomohiro

10:49-10:58
Daiki 13:09-13:18
Takaya

10:58-11:07
Lee 13:18-13:27
Wataru

11:07-11:16
Masato 13:27-13:36
Rin

11:16-11:25
Natsumi 13:36-13:45
Taichi

11:25-11:34
Ryosuke 13:45-13:54
Yoshiki

11:34-11:43
Rika 13:54-14:03
Yousuke

11:43-11:52

Yu

14:03-14:12
 
  11:52-12:01
  14:12-14:21
 

12:01-12:10   14:21-14:30